ACTUALITĂŢI/EVENIMENTE – NEWS/EVENTS

 

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

Factori familiali ce influențează obezitatea copilului – Familial Factors That Influence Childhood Obesity – Dr. Melinda Morea

Rolul familiei şi contextul grupului în tentativele de suicid la adolescenţi – The Role Of family And Group Context Suicide Attempts In Adolescents – Dr. Adriana Neghirlă, Psih. Szalai Martin

Reabilitarea liceanului cu sindrom dureros patelofemural – Rehabilitation Of Pupils With Patellofemoral Pain Syndrome – Dr. Rodica Trăistaru, Dr. Cătălina Cezarina Voinea, Dr. Diana Kamal, Dr. Otilia Rogoveanu

Aspecte ale relaţiei dintre dezvoltarea fizică şi dezvoltarea neuropsihică la elevi – Aspects Of The Relationship Between The Physical Development And Neuropsychical Development At Pupils – Dr. Adriana Hurezeanu

Criterii de diagnostic în diabetul zaharat tip 1 la copil şi adolescent – Diagnostic Criteria In Type 1 Diabetes In Children And Teenagers – Conf. Dr. Ileana Puiu, Dr. Carmen Niculescu, Dr. Laura Marinău

Reacţiile negative posttraumatice şi sindromul de stres posttraumatic – Negative Posttraumatic Reactions and PTSD – Éva Kállay, Cristina Roman

 

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

 

Dinamica familială şi importanţa ei în comunicare – Family Dynamics And Its Importance In Communication – Psih. Szalai Martin

Mobilierul şcolar tradiţional sau cel ergonomic? – Traditional Or Ergonomic School Furniture? – Conf. Dr. Aurelia Cordeanu

Sănătate la îndemâna tuturor elevilor – Health for all the pupils – Dr. Claudia Strâmbeanu

 

PROTOCOALE/GHIDURI DE PRACTICĂ

 

Protocol privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în cabinetele medicale şcolare – Protocol On Cleaning, Disinfection And Sterilising In Medical School Offices – As. Iacobina Claudia Rus

 

PUNCTE DE VEDERE

 

Noua lege a malpraxisului – Ce trebuie să știm ca să ne ferim de răspunderea civilă în relația medic-pacient? – The New Law Of Malpractice – What To Know As To Guard Against Civil Liability In The Doctor-Patient Relationship?– Cons. Jurid. Ada Cireap

„Educație, sănătate și mutații sociale: noi probleme, noi provocări?“ – Ediția nr. 5 a Simpozionului Internațional al UNIRéS – „Education, Healt And Social Mutations: New issues, New challenges?“ – 5th Edition of the International UNIRes Symposium – Maria-Alexandra Opriş