ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

Studiu privind educaţia sexuală a adolescenţilor A Study about Adolescents Sexual Education – Dr. Adriana Neghirlă, As. Iacobina Claudia Rus, Psih. Szalai Martin

Aspecte privind rolul şcolii în nivelul activităţii fizice la copiii din zone urbane cu nivel socio-economic scăzut Issues about the Role of School in Physical Activity Level in Children Living in Low Income Urban Neighborhoods Dr. Rodica Nicolescu, Dr. Alexandra Cucu, Dr. Ciprian Ursu, Dr. Ileana Maria Mireştean, Dr. Ioana Anda Curta, Dr. Sorina Irimie, Dr. Camelia Claici, Dr. Mariana Malczyk, Dr. Milos Ion-Petru

Corelaţii între stilul de viaţă al femeii însărcinate şi greutatea/lungimea nou-născutului Correlations between the Lifestyle of Pregnant Women and Newborn`s Weight/Lenght – Roxana Maria Hadmaş, Conf. Dr. Monica Tarcea, Asist. Univ. Florina Daniela Ruţa

Experimentul de tip ABAB cu un singur subiect în cercetarea clinică: elemente teoretice și aplicații – The ABAB single case experimental design in clinical research: theoretical issues and applications – Sebastian Pintea

Miopia la copil – etiopatogeneză şi controlul progresiei Myopia in Children – Etiopathogenesis and Progression Control – Dr. Simona Sevan

Tulburarea comunicării sociale (pragmatice)Social (Pragmatic) Communication Disorder – Angela Pop

Diagnosticul diferențial între autism și alalie. Interviu clinic – Differentiated Diagnosis between Autism and Alalia. Clinical interview – Daniela Cristina Iacob

 

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Semnele jocului problemă la adolescenţi Signs of game addiction at teenagers – Psih. Dr.Ramona Lupu, Conf. Dr. Viorel Lupu

 

PROTOCOALE/GHIDURI DE PRACTICĂ

Protocol privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în cabinetele medicale şcolare. Partea a II-a Protocol On Cleaning, Disinfection And Sterilising In Medical School Offices. Part II – As. Iacobina Claudia Rus

 

PUNCTE DE VEDERE

Noua lege a malpraxisului – Ce trebuie să știm ca să ne ferim de răspunderea civilă în relația medic-pacient? Partea a II-aThe New Law Of Malpractice – What To Know As To Guard Against Civil Liability In The Doctor-Patient Relationship? Part II– Cons. Jurid. Ada Cireap

Centralizarea activităţii cabinetului medical şcolar. Partea a II-a Centralization of the activity of school physicians. Part II – Dr. Daniela Rajka

Iubim sănătatea – Adina Radu