ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

 

Evaluarea şi terapia durerii în cabinetul de medicină şcolară – studiu prospectivAssessment and Treatment of Pain in Medical School Offices – Prospective Study – Adriana Neghirlă, Cornelia Haţegan, Gabriela Rus, Enikö Varga, Iacobina Claudia Rus, Anna Gilyen, Natalia Rus-Dălălău

 

Anxietatea şi depresia la studenţiAnxiety and Depression in Students Population – Ancuţa Pintea

Rolul „hamului de memorie” în postura liceenilor cu tulburare de aliniament vertebral – studiu clinic randomizat – The Role of “Memory Harness” for Posture in Young Patients with Vicious Posture – a Randomized Clinical Trial – Rodica Trăistaru, Cătălina Voinea, Diana Kamal, Otilia Rogoveanu

 

Rolul designului cu niveluri de bază multiple în cercetarea experimentală cu un singur subiect – The Role of Multiple Baseline Design in the Single-Case Experimental Research – Sebastian Pintea

Moartea subită la copil și adolescent. Ce trebuie să știe medicul din colectivitățile de copii – Sudden death in children and teenagers. What should know the children collectivities physician – Angela Butnariu, Alina Câmpan

Art-terapia la copiii cu autism – Art Therapy for Autistic Children – Angela Pop

 

Consimţământul informat în cazul minorilor –Informed Consent at Minors – Maria Aluaş, Rajka Mária

 

 

PROTOCOALE/GHIDURI DE PRACTICĂ

 

Protocol privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în cabinetele medicale şcolare. Partea a III-a. Sterilizarea în cabinetul medical şcolar – Protocol On Cleaning, Disinfection And Sterilising In Medical School Offices. Part III. Sterilization In Medical School Oficces – As. Iacobina Claudia Rus

 

PUNCTE DE VEDERE

 

Centralizarea activităţii cabinetului medical şcolar. Raportul de activitate medicalăCentralization of the Activity of Medical School Office. Medical Activity Report – Dr. Kristina Moldovan