ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

Analiza calitativă a meniurilor din grădiniţele cu program prelungit din Tg Mureş, România – Qualitative Analysis of Kindergartens Menus from Tg Mureş, România – Roxana- Maria Hadmaș, Adriana Neghirlă

Suplimentele alimentare și dezvoltarea fizico-psihică a copilului – Food Supplements and the Physical-Mental Development of Child – Roxana-Maria Hadmaș, Olariu Sabina Marta

Managementul durerii în cabinetul de medicină şcolară – Pain Management in Medical School Offices – Adriana Neghirlă

 

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

Impactul micului dejun asupra stării de sănătate şi asupra performanţelor şcolare ale elevilor – The Influence of the Breakfast on the Health Status and Academic Performances of Pupils (literature review) – Aculina Topada

Vulnerabilitatea adolescenților cu privire la riscul de adicție – Vulnerability of teenagers regarding the risk of addiction – Corina Demian

 

PROTOCOALE/GHIDURI DE PRACTICĂ

Norme de igienă în blocurile alimentare din unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor – Partea a II-a – Curăţenia şi dezinfecţia blocului alimentar – Hygiene Rules in the Kitchens of Units of Protection, Education and Training of Children and Youth – Part II – Iacobina Claudia Rus

Proceduri operaţionale în cabinetele medicale şcolare din Piteşti – Operational procedures in school medical offices from Piteşti – Elena Zaira Zăbavă, Flavia-Maria Cismaru

PUNCTE DE VEDERE

Medicina şcolară şi dreptul copiilor şi tinerilor la sănătate School medicine and the right to health of children and youth – Kristina Moldovan, Daniela Rajka