Cuprins / Contents

 

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE
 
Rolul muzicii în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și reducerea agresivității la adolescenți – studiu prospectivRole of Music in  Development of Socio-Emotional Competences and Decrease Adolescent Aggressiveness – study prospectiv – Adriana Neghirlă, Szalai Martin,  Iacobina Claudia Rus
 
Comportamentul alimentar şi activitatea fizică la copiii preşcolari – Alimentary Behaviour and Physical Activity at Preschool Children – Carmen Simona Coşoveanu, Ileana Octavia Petrescu, Cristina Elena Singer, Loredana Şelaru
 
Testarea comparativă a eficienței tratamentelor prin designul experimental cu alternarea intervențiilor asupra unui singur subiectComparative testing of treatments efficacy through the single-case alternating treatments experimental design – Sebastian Pintea
 
Comportamentul bullying în şcoală – formă specifică a violenţei şcolare – Bullying behavior in school – specific form of school violence – Ioana Beldean-Galea, Ileana Maria Mireştean, Sorina Irimie, Cosmina Samoilă, Petru Sandu,  Anamaria Rusz
 
Consecințele experiențelor adverse din copilărie asupra sănătății fizice și psihice – Consequences of adverse childhood experiences on mental and physical health – Corina Demian
 
Promovarea mâncării la pachet ca o alternativă a alimentației elevilor pe parcursul orelor petrecute în  școală, partea I  (referat general) – Lunchbox Promotion as an Alternative of Pupils Feeding during School Hours, part. I (General Report) – Victor Zepca,  Aculina Topada
 
Rolul factorilor de risc în dezvoltarea bolilor legate de nutriție (review-ul literaturii) – The Role of the Risk Factors in Development of the Diseases Related to Diet (literature review) – Olga Cernelev