Cuprins / Contents

 

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

Caracteristicile planului alimentar în cadrul unui grup tânăr de sportivi pe parcursul unui microciclu de pregătire – Food plan characteristics in a group of young athletes during a training microcycleMartin Ștefan Adrian, Hadmaș Roxana Maria

 Tulburare de spectru autist fără defi cit intelectual sau de limbaj (Sindrom Asperger) – prezentare de caz – Autism spectrum disorders without intellectual impairment or language impairment(Asperger syndrome) – case reportVoichița Șoldan

Monitorizarea efectelor secundare tardive ale terapiilor oncologice în cabinetul de medicină școlară și universitară – Long term side effects of oncologic therapy follow up in school medical officeAdriana Neghirlă

Abordarea Viciilor de Postură la Copiii din Școlile Gimnaziale din Cluj-Napoca – Propunere de Politică la Nivel Local – Tackling faulty posture in Cluj-Napoca secondary school children – a local policy proposalMădălina Alina Nistor, Mădălina Cristina Pop

Rezilienţa şi factorii care o infl uenţează. Implicaţii practice pentru copii, adolescenţi şi adulţi – Resilience and its contributing factors. Practical implications for childrens, adolescents and adultsDr. Demian Corina

Direcții de orientare către un comportament alimentar rațional în rândul copiilor și adolescenților – Orientations for healthy eating behavior among children and adolescentsOlga Cernelev, Ovidiu Tafuni

PUNCTE DE VEDERE

EUSCREEN. Proiect european de depistare precoce a tulburărilor de vedere și auditive la copii – EUSCREEN. Implementation of optimized childhood vision and hearing screening programmes in middle-income countries in EuropeProf. Dr. Cristina Vlăduțiu, Dr. Simona Căinap, Dr. Simona Sevan, Dr. Daniela Rajka, Dr. Mihai Mara

Actualități legislative 2016 -2017 – Actualities in legislation 2016 – 2017Dr. Moldovan Kristina