Cuprins / Contents

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

Evaluarea situației vaccinărilorla un lot de copii de vârstă școlară din județul Mureș – Evaluation of the vaccination situation in a group of children of school age in Mureş county – Kinga Bălașa, Cristina Golea, Adriana Neghirlă

Abordarea holistică  a  atitudinii  scoliotice la copii și adolescenți – Holistic approach of scoliotic posture to children and adolescent  people – Conf. Univ. Dr.  Mirela-Lucia Călina, Prof. Univ. Dr. Ligia Rusu

 Influența stresului psihosocial din primii ani ai copilăriei asupra sănătății fizice și psihice la maturitate – The influence of psychosocial stress in the early childhood on physical and mental health in adulthood – Corina Demian

 Pubertatea fiziologică și pubertatea precoce. Aspecte particulare în cabinetul medical școlar și studențesc – Physiological puberty and precocious puberty. Particular aspects in school and student medical office – Ancuța Pintea

Îmbunătăţirea relaţiei medic  pacient prin învăţarea tehnicilor de comunicare (partea I) – Improving the physician-patient relationship by learning communication techniques (Part I) –Felicia Ţăndău