{:ro}

Cuprins

 

Hipertensiunea arterială  la preșcolari și unii factori de risc – studiu prospectiv – Adriana Neghirlă, Mihaela Onose, Gabriela Moldovan, Cristina Șandru, Daniela Claudia Botoș, Veturia Luca, Ioana Truță, Liliana Prunaș, Iacobina Claudia Rus

Pacientul pediatric cu risc de moarte subită. Caz clinic – Pop-Kun Ruxandra Claudia

Managementul manifestărilor extraintestinale în boala Crohn – Ovidiu Andrei Olteanu, Cristina Radu, Grigorescu Raluca

Caria  dentară  incipientă. Condiții de apariție  și  stopare  în  evoluție –  André Codoi, Stanca Maria Mureșan

Calculatorul somatometric, instrument de lucru util în cabinetele de medicină școlară – Elena Teodora Ionescu

Consimțământul informat în cazul adulților – Rajka Mária{:}{:en}

Contents

 

Arterial hypertension in pre-school children and some risk factors – prospective study Adriana Neghirlă, Mihaela Onose, Gabriela Moldovan, Cristina Șandru, Daniela Claudia Botoș, Veturia Luca, Ioana Truță, Liliana Prunaș, Iacobina Claudia Rus

 

The paediatric pacient with sudden death risk. Case reportPop-Kun Ruxandra Claudia

 

Management of the extraintestinal manifestations in Crohn diseaseOvidiu Andrei Olteanu, Cristina Radu, Grigorescu Raluca

 

Early dental caries. Developing conditions and methods for stopping its evolution –  André Codoi, Stanca Maria Mureșan

 

The Somatometric Calculator, a useful tool in school medicine officesElena Teodora Ionescu

 

Informed consent to adultsRajka Mária{:}