Cuprins / Contents

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

ABUZUL EMOȚIONAL & NEGLIJAREA EMOȚIONALĂ A COPIILOR – FORME DE MALTRATARE CU CONSECINȚE PERSISTENTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII COPIILOR ȘI ADULȚILOREmotional abuse & emotional neglect of children – forms of maltreatment with persistent consequences on childrens and adults healthCorina Demian

EXPERTIZA ANTERIOARĂ ȘI ATITUDINEA INIȚIALĂ FAȚĂ DE SCREENINGUL ACUITĂŢII VIZUALE LA CADRELE MEDICALE ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL EUSCREENPrevious expertise and initial attitude towards vision screening in health care professionals enrolled in EUSCREEN projectCristina Vlăduţiu, Simona Căinap, , Oana Teodosescu, Raluca Maria Ursu, Simona Anca Sevan, Daniela Rajka, Mihai Mara

EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR STRĂINI LA CABINETELE MEDICALE STUDENȚEȘTI ȘI ȘCOLAREHealth assessment of students and foreign students in student and school medical cabinets – Nicoleta Ancuța Pintea

NOUL CORONAVIRUS. ORIGINI, STRUCTURĂ, CARACTERISTICI, PREVENȚIEThe novel coronavirus. Origins, structure, characteristics, prevention – Mihai Mara

MEDICINA ȘCOLARĂ ÎN PERIOADA DE PANDEMIE COVID-19School medicine in the COVID-19 pandemic periodDaniela Rajka, Kristina Moldovan

LEGISLAȚIE

ORDINUL COMUN NR. 4.267/841/2020 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS-COV-2 ÎN UNITĂȚILE/INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI TOATE STRUCTURILE AFLATE ÎN SUBORDONAREA SAU COORDONAREA MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

RECOMANDĂRILE COMISIEI DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITATEA CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN CABINETELE MEDICALE ȘI STOMATOLOGICE ȘCOLARE ÎN PERIOADA 18 MAI-10 SEPTEMBRIE 2020