Cuprins / Contents

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN ROMÂNIA ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI CU SARS-CoV2 – Education in Romania in the SARS-CoV-2 pandemic – Paraschiva Cherecheș-Panța

INTENȚIA DE VACCINARE ANTI-COVID-19 A PERSONALULUI MEDICAL DIN ROMÂNIA – The anti-COVID-19 vaccination intention of medical personnel from Romania – Daniela Rajka

EXPERIENȚA PERSONALĂ ȘI ATITUDINEA FAȚĂ DE SCREENINGUL VIZUAL A PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII LA FINALUL PROIECTULUI EUSCREENFinal expertise and attitude towards vision screening in health care professionals enrolled in the EUSCREEN project – Oana Teodosescu , Mihai Mara, Cristina Vlăduţiu, Simona Căinap, Daniela Rajka

REPRODUCTIVĂ – Minors’s right to confidentiality in reproductive health choices – Irina
Iosif, Maria Aluaș

PSYCHOLOGICAL CONCERNS OF NOURISHMENT WITH SPECIAL FOCUS ON TRANSGENERATIONAL TRAUMA – Tibor Kökény, Borbála Zala, Ákos Széles, Márton Horváth, Enikő Tóth, László Tóth

LEGISLAȚIE

STRATEGIE DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA