Anunț congres

Stimați colegi,   Vă invităm să participați la Congresul de Medicină Școlară și Universitară, care va avea loc în perioada 30 iunie-1 iulie 2022, la Cluj-Napoca, Complex Univers T.   Evenimentul este in curs de creditare de catre Colegiul Medicilor din România și Ordinul Asistenților Medicali din România.   Pentru Citește mai mult…

Volumul 8 – Nr. 4 – Octombrie-Decembrie 2021

Cuprins   ARTICOLE ŞTIINŢIFICE   SCREENINGUL VIZUAL AL COPIILOR DE PATRU ȘI CINCI ANI DIN JUDEȚUL CLUJ. RECOMANDĂRI PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVEL NAȚIONAL – VISION SCREENING OF FOUR- AND FIVE-YEAR-OLD CHILDREN IN CLUJ COUNTY. RECOMMENDATIONS FOR NATIONWIDE IMPLEMENTATION – Jan Kik, Mandy Nordmann, Daniela Rajka, Mihai Mara,Simona Cainap, Oana Teodosescu, Citește mai mult…

Volumul 8 – Nr. 3 – Iulie-Septembrie 2021

Cuprins / Contents ARTICOLE ŞTIINŢIFICE Articole originale EFECTUL DEPENDENȚEI DE SMARTPHONE ASUPRA CALITĂȚII SOMNULUI LA TINERI – THE EFFECT OF SMARTPHONE ADDICTION ON SLEEP QUALITY IN YOUNG PEOPLE – Gülsüm Gündoğdu, Gülsün Ayran, Nurten Arslan Işik OBICEIURILE FAMILIALE: IMPLICAȚII PENTRU STAREA DE BINE – FAMILY ROUTINES: IMPLICATIONS FOR WELL-BEING – Citește mai mult…

COMUNICAT

În legătură cu testarea antigen rapid în cabinetele medicale școlare, Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri face câteva precizări: Începând cu data de 22 februarie, de când s-a început efectiv testarea rapidă de tip antigen SARS-CoV-2 a elevilor în cabinetele medicale școlare, s-au efectuat aproximativ 19.000 de teste, Citește mai mult…

De medicin1, Acum

Volumul 8 – Nr. 2 – Aprilie-Iunie 2021

Cuprins / Contents   ARTICOLE ŞTIINŢIFICE   Prezentări de caz DE LA DISPEPSIA FUNCȚIONALĂ LA ENTEROPATIA GLUTENICĂ. PREZENTARE DE CAZ – FROM FUNCTIONAL DYSPEPSIA TO CELIAC DISEASE. CASE REPORT – Adriana Ciocâlteu, Mircea Ionescu INTOLERANȚA GENETICĂ LA LACTOZA DE TIP ADULT. CAZ CLINIC – GENETIC LACTOSE INTOLERANCE, ADULT-TYPE. CLINICAL CASE Citește mai mult…

Volumul 8 – Nr. 1 – Ianuarie-Martie 2021

Cuprins / Contents ARTICOLE ŞTIINŢIFICE Articole originale/ RELAȚIA ÎNTRE STILUL PARENTAL, PERCEPȚIA SUPORTULUI SOCIAL ȘI BULLYING: STUDIU RETROSPECTIV CORELAȚIONAL PE UN EȘANTION DE STUDENȚI ROMÂNI –The relationship between parenting styles, perceived social support and bullying: a cross-sectional retrospective study upon a sample of romanian students – Alina Vlăzan, Sebastian Pintea Citește mai mult…

Volumul 7 – Nr. 4 – Octombrie-Decembrie 2020

Cuprins / Contents ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN ROMÂNIA ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI CU SARS-CoV2 – Education in Romania in the SARS-CoV-2 pandemic – Paraschiva Cherecheș-Panța INTENȚIA DE VACCINARE ANTI-COVID-19 A PERSONALULUI MEDICAL DIN ROMÂNIA – The anti-COVID-19 vaccination intention of medical personnel from Romania – Daniela Rajka EXPERIENȚA PERSONALĂ ȘI ATITUDINEA Citește mai mult…

Volumul 7 – Nr. 3 – Iulie-Spetembrie 2020

Cuprins / Contents ARTICOLE ŞTIINŢIFICE DREPTUL MINORILOR LA CONFIDENȚIALITATE ȘI DEROGĂRI LEGALE – Minors right to confidentiality and legal derogations – Irina Georgiana IOSIF, Maria ALUAȘ ASPECTE PRIVIND REDESCHIDEREA ȘCOLILOR ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID 19 – Aspects regarding the reopening of schools in the context of the COVID 19 pandemic Citește mai mult…

Volumul 7 – Nr. 1-2 – Ianuarie-Iunie 2020

Cuprins / Contents ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ABUZUL EMOȚIONAL & NEGLIJAREA EMOȚIONALĂ A COPIILOR – FORME DE MALTRATARE CU CONSECINȚE PERSISTENTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII COPIILOR ȘI ADULȚILOR – Emotional abuse & emotional neglect of children – forms of maltreatment with persistent consequences on childrens and adults health – Corina Demian EXPERTIZA ANTERIOARĂ ȘI Citește mai mult…