Revista de medicină şcolară şi universitară este o revistă cu acces liber, oferind acces liber imediat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circulaţie a informaţiei ştiinţifice.

Revista de medicină şcolară şi universitară publică: articole ştiinţifice originale, referate generale, prezentări de caz, dar şi puncte de vedere (pe probleme medicale, legislaţie, educaţie pentru sănătate, raportări statistice, activitatea curentă de medicină şcolară). Un accent deosebit se pune pe studiile interdisciplinare.

Revista apare trimestrial, în octombrie, ianuarie, aprilie şi iulie, atât în formă tipărită, cât şi on-line, pe site-ul www.medicinascolara.ro

Corespondenţa în legătură cu revista se face pe adresa de mail: redactiarmsu@gmail.com

ISSN: 2392 – 8344

e ISSN: 2392 – 8875

ISSN-L: 2392 – 8344

Creditare

Autorii de articole ştiinţifice publicate în reviste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medicină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul Medicilor din România cu 20 puncte EMC. Toţi autorii articolului, indiferent de ordinea în care apar, primesc cele 20 credite. Dovada publicării se face prin prezentarea la CMR a copiilor după prima pagină a articolului.

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5 credite.

Abonamentul la revistă va fi creditat în curând şi de CMR.

Costul unui abonament este de 50 lei/an şi poate fi achitat prin ordin de plată sau transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO 85 BTRL RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transilvania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi comunicată ulterior pe adresa de mail redactiarmsu@gmail.com