Manuscrisul trebuie să respecte prevederile Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Medicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi realizată în format A4, font Times New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1 rând interval

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în limba română şi limba engleză), numele şi prenumele autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea autorului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pentru corespondenţă;

Rezumatul va fi redactat în limba română şi în limba engleză şi nu va depăşi pentru fiecare din forme 250 de cuvinte (NU este necesar la referate generale şi puncte de vedere). Pentru articolele originale este necesar un rezumat structurat (Premize-Background, Obiective- Aims, Metode-Methods, Rezultate-Results, Concluzii-Conclusions).

Se vor preciza după fiecare rezumat cel mult 5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi va urmări în general următoarea schemă: introducere/premize, obiectivele studiului, material şi metodă, rezultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi prezentate pe coli separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în acesta precizându-se între paranteze locul în care se face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi însoţite de titlu şi legendă. Graficele vor fi trimise în excel, iar fotografiile în format jpg.

Bibliografia va fi prezentată pe coli separate, numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele prenumelui, separate de virgulă. titlul articolului în limba originală. titlul revistei în prescurtare internaţională. anul apariţiei; numărul volumului: paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibliografice, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani.

Exemple de prezentare a bibliografiei:

  1. Matson, J., L., Turygin, N. C., Beighley, J., Matson, M. L. (2012). Status of single-case research designs for evidence-based practice. Research in Autism Spectrum Disorders, 6, 931-938
  2. Woodard, C., Groden, J., Goodwin, M., Shanower, C., Bianco, J. (2005). The Treatment of the Behavioral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A Case Report. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35(4), 515-518
  3. Riley-Tillman, T. C., & Burns, M. K. (2009). Evaluating educational interventions. Single case design for measuring response to intervention. New-York: The Guilford Press.

 

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru originalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acuzaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să nu fi fost publicate sau trimise spre publicare în alte reviste sau publicaţii.

 

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise redactorilor-şefi adjuncţi, pentru ca textele să corespundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor revistei.

După această etapă, materialele vor fi expediate către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifici ai revistei. Aceştia evaluează articolul conform procedurii de evaluare şi acordă un punctaj fiecărui articol, conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea referenţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de publicare impuse de revistă. Acest proces (de la primirea articolului până la transmiterea observaţiilor) durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare modificări sau dacă articolul a fost respins.

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publicare vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi pot fi publicate doar după efectuarea unor modificări de către autori sunt returnate autorilor însoţite de recomandările referenţilor ştiinţifici şi vor fi reevaluate după efectuarea modificărilor.

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifice minime vor fi respinse.