Pentru că este foarte important să avem reprezentativitate la nivel naţional, înfiinţarea de filiale ale Societăţii în cât mai multe judeţe din ţară este esenţială.

Pentru înfiinţarea unei filiale este nevoie de următoarele acte:

  1. cerere tip de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice
  2. taxă judiciară de timbru (19 RON), plătită la primărie, în original
  3. timbru judiciar de 0,3 RON
  4. dovada sediului filialei (în copie)
  5. dovada deschiderii unui cont al filialei, în care să existe 700 RON – copie extras cont
  6. caziere fiscale pentru fiecare membru fondator, în termen de valabilitate (30 zile)
  7. actele constitutive (statut şi hotărâre judecătorească de înfiinţare) ale Asociaţiei mamă (copie)
  8. Hotărârea Asociaţiei mamă de constituire a filialei – 4 exemplare, în original

Pentru înfiinţare, consultaţi şi Ord. 954/B/C din 26 aprilie 2000, Regulamentul de aplicare al OG 26/2000.

Până atunci, chiar şi înscrierea în Societate a unor membri din cât mai multe judeţe ne-ar ajuta în demersurile noastre de a face propuneri referitoare la medicina şcolară, cu impact asupra autorităţilor.

Pentru a deveni membru al Societăţii Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, vă rugam să completaţi Cererea de înscriere, pe care să o trimiteţi apoi la adresa de e-Mail din formular.

Cotizaţia pentru membrii Societăţii este de 2 lei/lună, sau 24 lei/an.