SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI

Este o organizaţie profesională cu activitate non profit, având ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii actului medical în colectivităţile de copii şi tineri, promovarea şi perfecţionarea profesiei de medic de colectivitate, apărarea intereselor şi drepturilor medicilor şi personalului mediu care îşi desfăşoară activitatea în colectivităţile de copii şi tineri, dar şi pe cele ale beneficiarilor activităţii lor, copiii şi tinerii.

Scopul principal al Societăţii este promovarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea calităţii actului medical din colectivităţile de copii şi tineri, precum şi promovarea, apărarea intereselor şi drepturilor profesionale şi perfecţionarea profesiei de medic de colectivitate şi a celei de asistentă medicală.
Pentru realizarea scopurilor sale, Societatea îşi propune să desfăşoare următoarele acţiuni:
– perfecţionarea profesională a membrilor acestei asociaţii prin sprijinirea participării la cursuri postuniversitare
– participarea la îmbunătăţirea reţelei de medicină de colectivitate, adaptată la necesităţile din România
– militarea pentru o dotare corespunzătoare a cabinetelor medicale din şcoli şi grădiniţe
– cooperarea cu factori care decid în vederea obţinerii unei eficiente asistenţe medicale, psihologice şi sociale în colectivităţile de copii şi tineri
– realizarea unei colaborări, schimburi de informaţii cu organizaţii similare, precum şi cu cele care apără şi promovează drepturile copiilor şi tinerilor la viaţă şi sănătate
– elaborarea şi colaborarea la programe de sănătate naţionale şi internaţionale
– publicarea de articole, reviste, apariţii în emisiuni radio, TV, care vizează preocupările asociaţiei şi care se adresează specialiştilor sau publicului larg
– participarea la manifestări ştiinţifice care vizează activitatea asociaţiei, organizarea lor
– sprijinirea activităţilor ştiinţifice de cercetare în domeniile de activitate ale asociaţiei
– întruniri periodice cu colegi din ţară
– organizarea şi coordonarea unor cursuri de perfecţionare postuniversitară pentru membrii asociaţiei pe teme care să ateste competenţe specializate în medicina de colectivitate
– promovarea, apărarea şi reprezentarea intereselor medicilor şi personalului mediu care îşi desfăşoară activitatea în colectivităţile de copii şi tineri

Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte prin adeziune liberă, pe baza unei cereri formulate în scris şi aprobată de consiliul de conducere.